50 napada na novinarke u poslednje tri godine u BiH

0
315
Source/Author: BHN
Source/Photo: BHN

SARAJEVO, 25.05.2017. – Nasilje nad novinarkama je u porastu u cijelom svijetu, pa tako i u BiH, a Linija za pomoć novinarima je u poslednje tri godine zabilježila oko 50 napada na novinarke, koji su praćeni prijetnjama smrću, uvredama na spolnoj osnovi, mizoginijom i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja, rečeno je danas u Sarajevu, na treningu o temi radno-socijalnih prava novinarki i unapređenju mehanizama njihove zaštite kroz primjenu postojećeg zakonodovanog i institucionalnog okvira.

Na treningu je istaknuto kako se novinarskama svakodnevno krši pravo na slobodu izražavanja, na pristup informacijama, na slobodu kritike javnih zvaničnika, kao i pravo na siguran, plaćen i dostojanstven rad.

Edin Ibrahimefendić iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH ističe da svako uskraćivanje prava novinarkama po osnovu radno-socijalnih prava ima za posledicu smanjivanje njihovog prisustva u medijima, a to sa sobom vuče i niz drugih posledica kao što su smanjivanje kvaliteta rada samih medija, pa do nepostizanja ravnopravnosti žena u društvu.

„Novinarke dožive do tri puta više komenatara koji sadrže zlostavljanje u nekoj formi, nego njihove muške kolege“, kaže Ibrahimefendić.

Irfan Nefić portparol policije MUP KS smatra da je neophodno konstantno sprovođenje edukacija za institucije i policiju u korist zaštite novinara/ki, ali i da ih društvena zajednica mora prepoznati kao bitne i od značaja, dok novinarka Arijana Saračević smatra da je vrlo bitno da novinari, posebno mlađe generacije, znaju da postoji Linija za pomoć novinarima kojoj mogu da se obrate.

Cilj edukativne radionice u organizaciji Udruženja BH novinari je razvijanje svjesnosti novinarki i drugih medijskih uposlenica o rodno zasnovanom nasilju i mogućnostima zaštite kroz efikasniju primjenu zakonskog okvrira u BiH, kao i dostupnih međunarodnih mehanizama. Kroz profesionalnu diskusiju učesnika/ca i edukatora/ica, BH novinari su željeli ukazati na odgovorne i pravno efikasne načine zaštite radno-socijalnog statusa i borbe protiv svih oblika diskriminacije prema novinarkama.

Radionica se održala uz finansijsku podršku organizacije Civil Right Defenders.