NUNS osudio diskriminaciju novinara i medija od vlasti Kovina

0
315
Source/Author: NUNS

KOVIN, 26.05.2017. – Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije osuđuje diskriminatorno ponašanje predsednice opštine Kovin Sanje Petrović prema novinarima i medijima. NUNS podseća da zabranjivanje novinarima da prisustvuju javnim događajima i njihovo onemogućavanje da obave prefesionalni zadatak predstavljaju grubo kršenje domaćih zakona i međunarodnih konvencija.

NUNS podseća da se u članu 4. Zakona o javnom informisanju izričito kaže da je “zabranjena neposredna i posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja…”. U istom članu se ističe i da se ne sme “ugrožavati slobodan protok informacija putem medija, kao ni uređivačka autonomija medija…”.

Predsednica opštine Kovin Sanja Petrović danas je naložila radniku obezbeđenja da se konstitutivne sednice Opštinskog veća udalji novinara lista “Moj Kovin“ Nikolu Budisavljevića. Jedino obrazloženje bilo je da sednicama mogu da prisustvuju samo pozvani, da je tako regulisano Poslovnikom o radu Opštinskog veća te da novinare pomenutog medija niko nije zvao.

NUNS je od glavnog i dogovornog urednika lista „Moj Kovin“ Svetozara Polića obavešten da je kovinska opštinska vlada u protekle dve godine nekoliko puta pokušala “da radi mimo očiju javnosti“.

„Prvi je bio taj da su održavane sednica pre sednice (javna je bila formalna), pa se već godinu i po dana niko na javnim sednicama nije javio za reč. Godinu kasnije ni to nije bilo dovoljno, jer su neke odluke Veća bile tema novinskih tekstova i podsmeha nekih TV emisija, pa je septembra 2016. godine iz poslovnika brisan član 54. u kome je stajalo da ‘predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama Opštinskog veća radi obaveštavanja javnosti o njegovom radu’“, navodi kolega Polić.

„Moj Kovin“ je tim povodom od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zatražio da oceni tu odluku. Predsednica opštine Sanja Petrović je u dopisu Ministarstvu tvrdila da je rad Veća javan, jer „obaveštava javnost o svom radu … saopštenjima za javnost, održavanjem konferencija za štampu, davanjem intervjua, objavljivanjem informacija putem interneta i na drugi prigodan način“.

A zapravo, vlast u Kovinu je poslednju konferenciju za novinare održala još 3. jula 2013. godine, a redakciji lista “Moj Kovin“, kao i nekim drugim medijima, lokalna vlast u proteklih 6 godina nije dostavila ni jedno saopštenje o radu Opštinskog veća. Na zvaničnom opštinskom sajtu objavi se tek poneka pohvalna vest o opštinskoj vlasti.

Dosad, međutim, novinari nisu pozivani na sednice Opštinskog veća, ali nisu ni izbacivani sa sednica na kojima se odlučuje o javnom interesu.