Analiza AEM-a: Malo učešće programa za OSI na RTCG-u

0
150

PODGORICA, 14.11.2020. – Analiza programa Nacionalnog javnog emitera Radio televizije Crne Gore pokazala je malo učešće programa prilagođenog osobama sa invaliditetom, ali i sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, posebno na romskom jeziku. 

Na to ukazuje Analiza strukture programa Radio Televizije Crne Gore, koju je Agencija za elektronske medije uradila osnovu podataka dobijenih monitoringom programskih sadržaja emitovanih u periodu od 15.10. do 21.10.2020. godine.

“Na TVCG1 emituje se jedan programski sadržaj prilagođen osobama sa invaliditetom, vijesti na gestovnom govoru koje su u posmatranom periodu emitovane tri puta (za period od sedam dana). TVCG2 nema sadržaje prilagođene osobama sa invaliditetom. U posmatranom periodu na programu Televizije Crne Gore nije bilo sadržaja na romskom jeziku. Na albanskom jeziku se emituje informativna emisija „Lajmet” (radnim danima i prosječnog trajanja od 10 minuta), kao i sedmična, jednočasovna, emisija „Mozaiku”. TVCG2 nema sadržaje na jezicima nacionalnih manjina”, pokazuje analiza.

U posmatranom periodu u programu Radija Crne Gore nije bilo sadržaja posebno prilagođenih osobama sa invaliditetom.

“Na Prvom programu Radija Crne Gore jednom sedmično se emituje programski sadržaj na romskom jeziku, u trajanju od 20 minuta. Na albanskom jeziku se emituje informativna emisija „Vijesti” (radnim danima i prosječnog trajanja od 5 minuta), „Dnevnik” (radnim danima i prosječnog trajanja od 20 minuta) kao i sedmična, jednočasovna, emisija. Radio 98 nema sadržaje na jezicima nacionalnih manjina”, pokazala je analiza AEM-a.

Analiza je pokazala i da program Televizije Crne Gore karakteriše značajno učešće sopstvene produkcije. Na programu TVCG1, sopstvena produkcija čini više od 45% ukupnog sedmičnog emitovanja, dok na TVCG2 ovaj
procenat iznosi približno 37%. Kupljenih sadržaja je oko 31% u programu TVCG1 i 23% u programu TVCG2.

Upoređujući strukturu Prvog i Drugog programa Televizije Crne Gore, po vrsti sadržaja, informativni program predstavlja dominantnu karakteristiku TVCG1, dok TVCG2 ima značajno učešće zabavnog i dokumentarno obrazovnog programa.

Prvi program Radija na sedmičnom nivou ima oko 53% nemuzičkog sadržaja. Na Radiju 98 učešće nemuzičkog sadržaja je značajno manje, 18%.

“Prvi program Radija Crne Gore karakteriše značajno učešće sopstvene produkcije 47%. Ovaj procenat je na Radiju 98 oko 14%. Upoređujući strukturu Prvog i Drugog programa Radija Crne Gore, po vrsti sadržaja, informativni program predstavlja dominantnu karakteristiku RCG1 dok Radio 98 ima značajno učešće zabavnih sadržaja.  Posmatrajući oba programa radija, veoma je malo dokumentarnih, obrazovnih i sadržaja namijenjenih djeci”, piše u analizi.