Nova pomoć medijima od 80.000 eura

0
48

PODGORICA, 18.11.2020. – Savjet Agencija za elektronske medije nedavno je donio odluku da komercijalne i javne emitere oslobodi plaćanja obaveze četvrte kvartalne rate naknade za emitovanje za 2020. godinu. Time su umanjeni prigodi regulatora za 80.000 eura. 

Agencija je i martu na sličan način pomogla medijima, kada ih je oslobodila plaćanja druge kvartalne rate naknade za emitovanje za 2020. godinu, takođe u iznosu od 80.000 eura.

“U avgustu 2020. godine, Savjetu Agencije se obratilo više emitera i izrazilo očekivanje ili interesovanje za mogućnost obezbjeđenja dodatne podrške ili drugih mjera kako se ne bi ugrozio kontinuitet u njihovom radu u situaciji izazvanoj širenjem korona virusa COVID-19. U cilju sagledavanja opravdanosti podnesenog zahtjeva, Savjet Agencije je u kontinuitetu pratio uticaj sprovedenih mjera i efekte mogućih budućih mjera na poslovanje ovih subjekata i Agencije u 2020. godini. Pri tome, pokušao je da pomiri potrebu za pružanjem pomoći, sa jedne strane, i obavezu racionalnog planiranja i namjenskog trošenja sredstava kojima raspolaže Agencija.”, rečeno je iz AEM-a.

Tako je na sjednici Savjeta 17. novembra, donešena odluka da se medijima ponovo pruži ova vrsta pomoći.

Prema podacima iz juna, direktna finansijska podrška Vlade Crne Gore crnogorskim medijima iznosila je više od 310.000 eura, a dodatnih oko 300.000 eura je vrijednost obaveza koje su mediji oslobođeni ili im je odgođeno plaćanje, a imali su i mogućnost odgađanja po osnovu poreza i doprinosa na 90 dana.

Vlada je saopštila da su obezbijeđene i subvencije za zarade zaposlenim u medijima, koji su svrstani u kategoriju ugroženih djelatnosti. Obezbijeđena je i kreditna linija kod Investiciono-razvojnog fonda za kreditna sredstva u visini do 600.000 eura.

Podrška je opredijeljena za sve štampane medije (Pobjeda, Vijesti, Dan, Dnevne novine), komercijalne televizijske emitere sa nacionalnom pokrivenošću (TV Vijesti, TV Prva, TV Nova M), portale sa najvećim brojem posjeta (Vijesti, CdM, Analitika, FOS, Antena M) kao i za 14 lokalnih javnih emitera.