Održana je radionica jačanja kapaciteta Pravnog tima za pomoć braniteljima i braniteljicama ljudskih prava u kriznim situacijama

0
80
Source/Author: HPGBL
Source/Photo: BHJA

Radionica jačanja kapaciteta Pravnog tima za pomoć braniteljima i braniteljicama ljudskih prava u kriznim situacijama završena je danas u Banjaluci usaglašavanjem Knjige pravila kojom se definišu osnovni pojmovi i pravila rada Pravnog tima. Osim toga tokom dvodnevne radionice diskutovalo se i o načinima komunikacije unutar Pravnog tima, kao i prema javnosti.

U prvom dijelu radionice advokati/ice i aktivisti/ice imali su priliku upoznati se sa načinima rada dvije međunarodne organizacije – Human Rights House Foundation i Front Line Defenders, koje  pružaju različite vrste pomoći braniteljima i braniteljicama ljudskih prava širom svijeta, od savjetodavne, pravne do finansijske.