Stupaju na snagu izmjene Zakona o elektronskim medijima

0
506
Source/Author: MINA

PODGORICA, 01/09/2017. – Izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kojima se precizno reguliše pružanje javnih usluga i finansiranje javnih emitera, danas stupaju na snagu, saopšteno je iz Agencije za elektronske medije (AEM).

„Zakonom je propisano da Vlada Crne Gore, odnosno opštine i javni emiteri ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera“, navode iz AEM.

Kako dodaju, ugovorom, koji se zaključuje na period od tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje.

„Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 Zakona o elektronskim medijima“, rekli su iz AEM.

Javni emiteri, dodaje se, dužni su da ugovor o pružanju javnih usluga dostave AEM, najkasnije 15 dana od dana njegovog zaključenja.

„Imajući u vidu rokove u kojim je neophodno dostaviti Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2018. kao i Nacrt odluke o budžetu opštine, ukazujemo na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave o istim“, kaže se u saopštenju.

Agencija je, kako se navodi, već uputila apel javnim emiterima i njihovim osnivačima da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa novim zakonskim okvirom.