Tužilac Stamenković: Postupanje po prigovoru oštećenih

0
309
Source/Author: UNS
Source/Photo: Foto: Medija centar

BEOGRAD, 7.12.2017. – Više tužilaštvo će odlučivati o prigovoru na odluku Prvog osnovnog tužilaštva kojom su odbačene krivične prijave zbog napada na novinare tokom inauguracije predsednika Aleksandra Vučića, izjavio je za sajt UNS-a zamenik republičkog tužioca Branko Stamenković, član Radne grupe za bezbednost novinara.

Nenamernom pogrešnom interpretacijom sastanka, sajt UNS je juče preneo da je Više tužilaštvo u Beogradu uložilo žalbu na tu odluku. Istina je da su prigovor podneli oštećeni novinari, a da Više tužilaštvo postupa po njihovom prigovoru.

Branko Stamenković je objasnio:

 –Shodno Zakoniku o krivičnom postupku ne postoji mogućnost da tužilaštvo uloži prigovor na odluku tužilaštva. Ja sam prisutne na jučerašnjem sastanku obavestio da su oštećeni podneli prigovor protiv Rešenja o odbačaju krivičnih prijava podnetih od strane oštećenih u vezi dogadjaja od 31. maja 2017, koje je donelo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, shodno čl. 51 Zakonika o krivičnom postupku, o kom prigovoru rešava neposredno više javno tužilaštvo, u ovom slučaju Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je prigovor primilo juče, 5. decembra. Dakle, oštećeni su podneli prigovor protiv odluke Prvog osnovnog javnog tužilaštva Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Više javno tužilaštvo će tek odlučivati o prigovoru – rekao je Stamenković.

Dušan Telesković, član Radne grupe u ime UNS-a, izvinjava se zbog pogrešne interpretacije sa sastanka ovog tela.

–Žao mi je što sam pogrešno razumeo pravnu proceduru i izvinjavam se zbog toga oštećenim novinarima, javnosti i svim učesnicima sastanka. Smatram da je u ovom slučaju bitno da i dalje postoji mogućnost da se procesuiraju oni koji su napali novinare tokom inauguracije predsednika Aleksandra Vučića. Nadam se da ova greška neće uticati na dalji rad zajedničke Radne grupe čiji je primarni cilj povećanje bezbednosti novinara – rekao je Telesković.