Viši sud Bijelo Polje: 5.000 eura zbog nedjelotvorne istrage napada na Raičevića

0
141

PODGORICA, 02.03.2021. – Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je presudu podgoričkog Osnovnog suda kojom je usvojen tužbeni zahtjev novinara i urednika Gojka Raičevića za naknadu nematrijalne štete u visini od 5.000 eura, piše “Dan”. 

Raičević je tužio državu Crnu Goru tražeći 10.000 eura, zbog nedjelotvorne istrage događaja iz 2015. godine, kada je bio izložen napadima policijaca.

Osnovni sud u Podgorici presudio je u korist Raičevića u februaru 2020. godine, odlučujući da država treba da isplati 5.000 eura na ime nematerijalne štete nastale zbog nedjelotvorne istrage.

Sudija Višeg suda u Bijelom Polju Sanja Konatar donijela je odluku kojom se žalba države Crne Gore, odnosno zastupnika imovinsko-pravnih interesa, odbija kao neosnovana, a potvrđuje presuda Osnovnog suda u Podgorici.
“Djelimično je usvojen tužbeni zahtjev po osnovu nedjelotvorne istrage, a odbijen zahtjev u dijelu kojim je tražio da se država Crna Gora obaveže da mu na ime nematerijalne štete svakog mjeseca plaća naknadu od 500 eura sa obračunatom kamatom i to sve dok država ne pronađe učinioca krivičnih djela koja su prema Raičeviću izvršena 24.10.2015. godine”, navodi se u odluci sudije Konatar.
Dalje se dodaje da je djelimično usvojen zahtjev tužioca, kad je u njegovom slučaju po osnovu nedjelotvorne istrage povrijeđen član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima da mu se isplati 5.000 eura, sa zakonskom kamatom, od dana presuđenja sve do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
“Tužbeni zahtjev u preostalom dijelu, preko dosuđenih 5.000 eura do 10.000 eura odbija se kao neosnovan. Takođe, odbija se tužbeni zahtjev da mu se na ime nematerijalne štete isplaćuje 500 eura, dok država ne pronađe učinioca krivičnih djela, koja su prema njemu izvršena. Država se obavezuje da na ime troškova postupka plati iznos od 166,37 eura”, navela je u presudi sudija Konatar.
U obrazloženju se, između ostalog, navodi da među strankama nije sporno da je tužilac (Raičević), 24.10.2015. godine bio na radnom zadatku, kao novinar koji je izvještavao o dešavanja na protestima političke organizacije Demokratski front.
“Tada je pretrpio povrede od strane policijskog službenika u centru Podgorici. Policajci su ga nasilno ugurali u službeno vozilo, i zadali mu udarac u predjelu bubrega, usled čega je izgubio ravnotežu i povrijedio koljeno, koje je ranije dva puta operisao”, piše u obrazloženju presude sudije Sanje Konatar.

Raičević je tužio i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) jer je u periodu od 17. do 24. oktobra 2015. godine više puta brutalno pretučen dok je bio na radnom zadatku i izvještavao sa protesta. On je od MUP-a tražio da mu se, na ime nematerijalne štete, isplati 75.000 eura. Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici, u aprilu 2018. godine, djelimično je usvojen njegov zahtjev. Presuđeno je da MUP, na osnovu naknade nematerijalne štete, Raičeviću isplati 6.000 eura.

Tu odluku djelimično je revidirao Viši sud u Podgorici, u septembru 2019. godine, kada je dosuđeni iznos smanjio sa 6.000 na 1.000 eura, obrazlažući takvu odluku previsokim odmjeravanjem nematerijalne štete od strane prvostepenog suda.
Međutim, takvu odluku je Vrhovni sud u decembru iste godine izmijenio i vratio na dosuđeni iznos od 6.000 eura, potpuno podržavajući obrazloženja Osnovnog suda u Podgorici.