Vlada formira novu Komisiju za istrage napada na novinare

0
72

PODGORICA, 04.03.2021. – Vlada Crne Gore formiraće novu komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, a za člana još postojeće komisije u ime Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) već je imenovan državni sekretar Zoran Miljanić, saopšteno je iz MUP-a.

Kako navode, institucije i mediji koji će imati članove u novom sazivu obaviješteni su da predlože svoje predstavnike. Miljanić je na sastanku komisije saopštio da postoji nesporna volja da napadi na novinare i imovinu medija dobiju pravni epilog, te da Crna Gora za to ima podršku međunarodne zajednice.

“Sama činjenica da nijedan napad na novinare u Crnoj Gori, počev od ubistva Duška Jovanovića, ranjavanja Olivere Lakić, te brojnih drugih slučajeva prebijanja novinara i uništavanja imovine medija nije dobio sudski epilog, govori o tome da je neophodno da nova komisija proširi svoje ingerencije, kako bi budući članovi iz redova tužilaca, ANB-a, medija i medijskih asocijacija mogli dobiti šansu da se stvari pokrenu sa mrtve tačke”, kazao je Miljanić.

Istakao je da je u kontaktima sa partnerima iz međunarodne zajednice dobio obećanje da će Crna Gora dobiti „ekspertsku, materijalnu i svaku drugu pomoć, kako bi se postigli bolji rezultati u rasvjetljavanju napada na novinare i procesuirali nalogodavci i počinioci”.