AGK pjesëmarrëse në serinë e webinareve të organizuara nga EFJPRISHTINË, 15.10.2020 – Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës po prezanton punën dhe sfidat e organizatës dhe të gazetarëve përgjatë pandemisë në webinaret e organizuara nga Federata Evropiane e Gazetarëve.

Pjesëmarrëse në webinar ishin Getoarbë Mulliqi Bojaj, Drejtoreshë ekzekutive në AGK dhe Vesa Bala, Koordinatore e projekteve. Ato folën për trajnimet dhe aktivitetet tjera online të organizuara nga AGK, pakot mbrojtëse të ofruara për komunitetin që përfaqësojmë, ndihmën e ofruar ligjore dhe monitorimin e rasteve të gazetarëve. Gjithashtu, u paralajmërua publikimi i raportit ‘Ndikimi i pandemisë COVID19 në gjendjen ekonomike të gazetarëve, kameramanëve dhe fotoreporterëve”. Në vazhdën e webinareve, do të flitet për lirinë e medieve, të drejtat e gazetarëve në vendin e punës dhe planet e veprimit për të ardhmen.

Përmes webinareve synohet të vlerësohen pasojat e pandemisë në asociacionet dhe sindikatat e gazetarëve në Evropën Perëndimore dhe Juglindore, për sa i përket burimeve financiare, anëtarësimit dhe aftësive tona për të kryer aktivitetet e parapara.


, ,